Етикет: ocenka

октомври 16 2018

Анкета за удовлетвореността на обучаеми, партньори и клиенти от обученията в ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД

Настоящата анкета е част от процеса на самооценяване качеството на предоставяното от ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД професионално обучение и обучения по ключови компетентности. […]