Автор: Георги Илиев

септември 11 2020

„ПЛАМ“ ЕООД с подкрепа по схемата за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„ПЛАМ“ ЕООД получи подкрепа по схемата за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073. Целта […]

януари 31 2019

Приключи самооценката на качеството в центровете за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД

Качеството на предлаганото професионално обучение в центровете за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД е добро. […]

октомври 18 2018

Анкета за удовлетвореността на обучаеми, работодатели и партньори от обученията в ЦПО към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД

Анкетата, която можете да попълните като кликнете върху думата, ще ни даде възможност да направим вярна оценка за работата си. […]

октомври 16 2018

Анкета за удовлетвореността на обучаеми, партньори и клиенти от обученията в ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД

Настоящата анкета е част от процеса на самооценяване качеството на предоставяното от ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД професионално обучение и обучения по ключови компетентности. […]

април 25 2018

Обучение по 10 нови професии предлага ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД

Туристическият, балнеоложкият и финансовият браншове в региона вече могат да разчитат на качествено обучение за нужните им специалисти и работници […]