„ПЛАМ ПЛЮС“ с подкрепа по ОПИК

декември 17 2021

„ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД получи подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на подкрепата е да се осигури оперативен капитал за дружеството за преодоляване на икономическите последици от пандемията. Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.