„ПЛАМ“ ЕООД с подкрепа по схемата за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

септември 11 2020

„ПЛАМ“ ЕООД получи подкрепа по схемата за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073.

Целта на схемата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът ни  BG16RFOP002-2.073-12024-C01 е на обща стойност 10 000 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране. Изпълнението му започна на 4 септември 2020 година и трябва да приключи до 4 декември 2020 година.