Продължаваме да работим с установеното си работно време

Техническият пункт и касата за разплащане на сметки и данъци продължават да работят с установеното си работно време – всеки ден от 8:00 до 20:00 часа.

Работното време за обслужване на клиентите ни няма да се промени при въведеното днес извънредно положение в страната.

В помещенията за обслужване на клиенти може да влиза само едно лице. Спазвайте дистанция от обслужващия Ви колега!

Молим клиентите пред помещенията да бъдат търпеливи в изчакване на реда си и да спазват сами необходимата дистанция от 1.5 метра помежду си!

На всички общодостъпни места в обектите ни има поставени печатни материали на Министерство на здравеопазването и Световната здравна организация за безопасно поведение в създалата се ситуация. 

Подробни указания за безопасно поведение при въведеното извънредно положение на Министерство на здравеопазването може да намерите и тук.