Какво стана с вас след като завършихте обучението си при нас?

октомври 19 2018

Формата за обратна връзка, която можете да отворите като кликнете върху нея, цели да установи дали след като сте придобили професия и/или ключова компетентност при нас, сте започнали да работите/продължавате да работите по тази професия и/или ползвате придобитата компетентност в работата си. Информацията ни е необходима, за да направим самооценка на качеството на обученията, които Ви предлагаме. Предварително благодарим за отделеното време и споделената информация.