Month: октомври 2018

октомври 18 2018

Анкета за удовлетвореността на обучаеми, работодатели и партньори от обученията в ЦПО към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД

Анкетата, която можете да попълните като кликнете върху думата, ще ни даде възможност да направим вярна оценка за работата си. […]

октомври 16 2018

Анкета за удовлетвореността на обучаеми, партньори и клиенти от обученията в ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД

Настоящата анкета е част от процеса на самооценяване качеството на предоставяното от ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД професионално обучение и обучения по ключови компетентности. […]