Month: април 2018

април 25 2018

Обучение по 10 нови професии предлага ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД

Туристическият, балнеоложкият и финансовият браншове в региона вече могат да разчитат на качествено обучение за нужните им специалисти и работници […]