Качеството на управление в ЦПО към „ПЛАМ и синове“ ЕООД със сертификат по ISO 9001:2015

февруари 03 2017

Системата за управление на ЦПО към „ПЛАМ и синове“ ЕООД при извършване и удостоверяване на професионалното обучение в центъра е в съответствие с критериите на ISO 9001:2015. Сертификацията е извършена в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT. Знаете, политиката на компаниите от семейство „ПЛАМ“ е да осигуряват най-високо качество на услугите, които предлагат на своите клиенти. Екипът на ЦПО към „ПЛАМ и синове „ЕООД е горд с това, че прилаганите от него процедури за управление на Центъра отговориха  напълно на високите стандарти на TUV NOR CERT  в процеса на сертифициране по ISO 9001:2015.