Сертификат за качество по ISO 9001:2015 получи Центърът за ППТИ на „ПЛАМ и синове“ ЕООД

февруари 03 2017

Системата за управление на Центъра за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства към „ПЛАМ и синове“ ЕООД отговаря напълно на стандарта ISO 9001:2015. Удостоверението бе издадено в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT. Сертификатът по този стандарт е още едно доказателство за високото качество на услугите, предлагани от „ПЛАМ и синове“ ЕООД и грижата, която компанията има за сигурността, спокойствието и успеха на своите клиенти.