ЦПО на семейство „ПЛАМ“ ще обучават с ваучери

януари 18 2017

Центровете за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ и синове“ ЕООД подписаха споразумения за доставка на обучение по Приоритетна ос 1 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 с Агенцията по заетостта. Едно лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице, както и съответно само по един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице. Очаква се първата схема за ваучерно обучение на заети лица да тръгне през пролетта на тази година. По тази причина предоставяме възможност за предварително записване. Чрез посочените тук контакти или на място в нашите офиси можете да посочите желаното професионално обучение, обучение по ключова компетентност (на този етап – чужд език и/или компютри), имена и контактна информация, за да Ви информираме навреме при стартиране на процедурите. В секция „Обучения“ на този сайт можете да разгледате  всички професии и специалности, както и ключови компетентности, по които можем да осигурим обучения.