Month: януари 2017

януари 26 2017

Добър резултат от първата самооценка на качеството в ЦПО към „ПЛАМ и синове“ ЕООД

Само 5 месеца след получаване на лиценза за осъществяване на професионално обучение от НАПОО, ЦПО към „ПЛАМ и синове“ ЕООД […]

януари 20 2017

„ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД сертифицира добра дистрибуторска практика

„ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД получи сертификати за добра дистрибуторска практика (GDP) при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба на Thermo […]

януари 12 2017

Качеството на управление на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД отговаря на стандарта ISO 9001:2015

Качеството на системите за управление на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД отговаря на стандарта ISO 9001:2015. Сертифицирането на компанията от TUV NORD Bulgaria […]