ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС

Подготовка на водачи, притежаващи валидно свидетелство за правоуправление в категориите АМ, А1, А2 , А, В1, В, В+Е, С, С+Е И D, които по различни причини не са управлявали продължително превозно средство, така че да възстановят практически умения за управление на превозното средство от категорията, за която имат свидетелство за правоуправление.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е изцяло практическо – управление на вида превозно средство, за което има издадено свидетелство за управление, по пътища в и извън населени места. Предвидени са 2 учебни часа за установяване степента на загуба на практически умения от водача. Според степента на загуба на умения, практическите занятия обхващат до 20 учебни часа (до 10 учебни дни).

ИЗПИТИ:

Няма

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да притежават валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство.
  2. Да нямат отнети контролни точки, водещи до необходимост от провеждане на специализирани обучения или загуба на права.

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

  1. Свидетелство за управление на МПС – за справка.
  2. Контролен талон – за справка.

ЦЕНА:

  1. Цена на учебен час за категории А, А2, А: 20 лв.
  2. Цена на учебен час за категории В и В+Е: 20 лв.
  3. Цена на учебен час за категории С, С+Е и D: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.