ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ И РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ И РАБОТА

Професия е нещото, за което сме учили, за което трябва професионална квалификация, а така също и поредица от обучения. С една дума: нещо, за което сме се подготвяли. Например, за да практикуваш професията „медик“ ти трябват добри познания и обучение в сферата на медицината. Тъй като има различни сфери на медицината, – лекари, медицински сестри, болногледачи, здравни помощници и т.н, трябва да имаш знания, умения и способности в една от тези сфери, както и да притежаваш необходимите документи, които удостоверяват, че ги притежаваш. Професията е много по-тясно понятие. Професията е свързана с работното ти място. Това е позицията, на която са те наели въз основа на квалификацията и опита, които си посочил при кандидатстването за нея. Нека вземем пример от сферата на обучението. Получаваш работа като учител в детска градина. В рамките на професиите свързани с образование, ти работиш като детски учител/детска учителка. Така че, работата, с която по същество изкарваш прехраната си.

Професиите и длъжностите (работата, която би могъл/могла да работиш) в Република България са подробно описани в Национална класификация на професиите и длъжностите, която можете да намерите тук 

В качеството ти на гражданин на Европейския съюз, ти имаш правото и възможността да работиш във всяка държава членка, а така също и в държавите, подписали споразумение за икономическо сътрудничество с ЕС: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, както и Конфедерация Швейцари. Цялата необходима информация в тази посока можеш да намериш тук 

За твое улеснение тук  е дадена връзка към Европейския портал за професионална мобилност, чрез който също така можеш да търсиш свободни работни места в Европейското икономическо пространство.

Консултантите на Център за информация и професионално ориентиране към „ПЛАМ“ ЕООД са на твое разположение във всеки случай, в който се нуждаеш от тяхната помощ и съвет.
Очакваме те!