ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

„ПЛАМ и синове“ ЕООД притежава лицензиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията център за осъществяване на периодични прегледи за техническа изправност на ППС, издаване и заверка на сертификати за техническа изправност на ППС (СЕМТ/ЕКМТ), проверка на газови уредби. Центърът разполага със сервизна база за технически прегледи и поддръжка на моторни превозни средства. Работим от 8 до 20 часа, всеки ден от седмицата. По-подробно описание на услугите, необходимите документи, времето за тяхното осъществяване и цената им, можете да видите в съответните статии тук.
Клиентите на „ПЛАМ и синове“ ЕООД могат да направят застраховка „Гражданска отговорност“ на място, в офис сградата на компанията, разположена непосредствено до Центъра за технически прегледи, етаж 2, всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Направилите застраховката си при нас клиенти ползват 14% отстъпка от стойността на годишния технически преглед в Центъра на „ПЛАМ и синове“ ЕООД.

Тук можете да проверите дали имате валидна „Гражданска отговорност“  

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност (годишни технически прегледи) на леки автомобили, автобуси, автобуси за превоз на деца, таксиметрови автомобили, товарни автомобили (до и над 3.5 тона) и ремаркета над 0.75 т., микробуси, мотопеди, мотоциклети, АТВ и ремаркета до 0.75 т., автокранове и извънгабаритни в центъра си за периодични прегледи на ул.“Хемус“№3, в гр.Дупница (старата Лимонадена фабрика). Центърът има технологична възможност за едновременна проверка на две превозни средства.

Направете проверка за валиден периодичен преглед тук   

Необходими документи за извършване на прегледа:

1. Документ за платен данък МПС към датата на прегледа или бележка от общината по местоживеете за освобождаване от него. Центърът за проерка на техническата изправност на ППП е включен в Интегрираната платформа за проверка на платен данък. Без да представите бележката за платен данък, извършване на прегледа не може да се осъществи.
2. Валидна застраховка „Гражданска отговорност“.
3. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС за преглед (лична карта или шофьорска книжка).
4. Свидетелство за регистрация на ППС в оригинал (голям и малък талон). Големият талон може да бъде представен и като четливо фотокопие.
Допълнителни документи:
1. Ако имате монтирана газова или метанова уредба: Протокол за монтиране на уредбата.
2. Ако превозвате пътници – валидна застраховка „Злополука“.
3. Ако правите преглед на автокранове, циментовози, подвижни стълби и други – документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение.

ВАЖНО!
Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата изправност измити.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

В зависимост от вида и състоянието на превозното средство, прегледът продължава до 20 – 50 минути.
Към Центъра за периодични прегледи работи кафе-аператив, където клиентите могат да изчакат извършването на прегледа.

ЦЕНА:

1. Мотоциклети, ремаркета (О1) – 25 лв.
2. АТВ, ремарке (О2) – 35 лв.
3. Лек автомобил до 3.5 тона (М1) – 35 лв.
4. Лек или товарен автомобил (4х4 M1G, N1G,), микробус 8+1 (М1), товарен автомобил до 3.5 тона (N1) – 40 лв.
5. Товарен автомобил над 3.5 тона (N2, N3), влекач, ремарке (О3, О4), полуремарке – 50 лв.
6. Автобус – 60 лв.
7. Автобус за превоз на деца, композиция – 85 лв.
8. Такси – 40 + 10 лв.
9. Автокранове и извънгабаритни – 100 лв.

Плащанията се извършват на Касата на Центъра за периодични прегледи на „ПЛАМ И СИНОВЕ“ЕООД.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА:

Всеки ден от седмицата от 8:00 до 20:00 часа.
Центърът не работи само на първия ден на Великден, 25 декември и 1 януари.

ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС (СЕМТ/ЕКМТ)

„ПЛАМ и синове“ ЕООД извършва прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства и издаване/заверка на сертификат за техническа изправност за СЕМТ/ЕКМТ на товарни автомобили и ремаркета.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕГЛЕДА:

1. Документ за платен данък МПС към датата на прегледа или бележка от общината по местоживеете за освобождаване от него. Центърът за проерка на техническата изправност на ППП е включен в Интегрираната платформа за проверка на платен данък. Без да представите бележката за платен данък, извършване на прегледа не може да се осъществи.
2. Валидна застраховка „Гражданска отговорност“.
3. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС за преглед (лична карта или шофьорска книжка).
4. Свидетелство за регистрация на ППС в оригинал (голям и малък талон). Големият талон може да бъде представен и като четливо фотокопие.
5. Предишният сертификат.

ВАЖНО!
Пътните превозни средства се представят на прегледа за проверка на техническата изправност измити.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Прегледът продължава до 40 минути.
Към Центъра за периодични прегледи работи кафе-аператив, където клиентите могат да изчакат извършването на прегледа.

ЦЕНА:

Цената на прегледа е 60 лв.
Заплащането се извършва на Касата на Центъра за периодични прегледи на „ПЛАМ И СИНОВЕ“ЕООД.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА:

Всеки ден от седмицата от 8:00 до 20:00 часа.
Центърът не работи само на първия ден на Великден, 25 декември и 1 януари.

ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА ГАЗОВИ УРЕДБИ

„ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД извършва първоначална проверка на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕГЛЕДА:

1. Документ за платен данък МПС към датата на прегледа или бележка от общината по местоживеете за освобождаване от него. Центърът за проерка на техническата изправност на ППП е включен в Интегрираната платформа за проверка на платен данък. Без да представите бележката за платен данък, извършване на прегледа не може да се осъществи.
2. Валидна застраховка „Гражданска отговорност“.
3. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС за преглед (лична карта или шофьорска книжка).
4. Свидетелство за регистрация на ППС в оригинал (голям и малък талон). Големият талон може да бъде представен и като четливо фотокопие.
5. Протокол за монтиране на уредбата.

ВАЖНО!
Пътните превозни средства се представят за проверка измити.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Прегледът продължава до 30 минути.
Към Центъра за периодични прегледи работи кафе-аператив, където клиентите могат да изчакат извършването на прегледа.

ЦЕНА:

Цената на прегледа е 50 лв.
Заплащането се извършва на Касата на Центъра за периодични прегледи на „ПЛАМ И СИНОВЕ“ЕООД.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА:

Всеки ден от седмицата от 8:00 до 20:00 часа.
Центърът не работи само на първия ден на Великден, 25 декември и 1 януари.

ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

„ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД предлага технически проверки на ППС при преди/при закупуване на автомобил, преди извършване на периодчни прегледи и във всички останали случаи. Услугата включва проверка на спирачната система: състяние на ръкохватка/педал за задействане на спирачната система в покой и движение, вакуумна помпа/компресорни резервоари, предупредителен индикатор или датчик за ниско налягане, ръчно задействан клапан за управление на спирачната система, механизъм за задействане на ръчната спирачка/електронна ръчна спирачка, спирачни клапани, хидравлични системи на спирачната уредба, твърди спирачни въздухопроводи, гъвкави спирачни маркучи, спирачни накладки за дискови и челюстни спирачки, спирачни барабани, спирачни дискове, спирачни жила, лостове, щанги, връзки, задвижващи спирачни механизми и т.н.

ВАЖНО!
Пътните превозни средства се представят на прегледа измити.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Проверката продължава до 15 минути.
Към Центъра за периодични прегледи работи кафе-аператив, където клиентите могат да изчакат извършването на прегледа.

ЦЕНА:

Цената на проверката е 15 лв.
Заплащането се извършва на Касата на Центъра за периодични прегледи на „ПЛАМ И СИНОВЕ“ЕООД.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА:

Всеки ден от седмицата от 8:00 до 20:00 часа.
Центърът не работи само на първия ден на Великден, 25 декември и 1 януари.