Custom Categories: Members

ИНЖ. ПЛАМЕН ИВАНОВ

Основател на компаниите в семейство “ПЛАМ”. Управител и собственик на “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД и “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД. Директор на […]

юли 03 2015

LOLITA BURN

Founder & CEO ThemeMove Ltd., He is charged with determining the best ways for us to visually represent our company’s […]

юли 03 2015

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Управител и собственик на “ПЛАМ КОНСУЛТИНГ”ЕООД. Отговаря за международната комуникация на семейството компании “ПЛАМ”.  Отговаря за подготовката, финансирането и изпълнението […]