ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

юни 25 2015

„ПЛАМ и синове“ ЕООД притежава лицензиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията център за осъществяване на периодични прегледи за техническа изправност на ППС

Write a Reply or Comment