ГЕОРГИ ИЛИЕВ

юли 03 2015

Управител и собственик на “ПЛАМ КОНСУЛТИНГ”ЕООД. Отговаря за международната комуникация на семейството компании “ПЛАМ”.  Отговаря за подготовката, финансирането и изпълнението на европейските проекти и програми на компаниите в семейство “ПЛАМ”, участието им в обществени поръчки и публични договаряния. Организира разработката и изпълнението на маркетинговите и рекламни стратегии на семейството и клиенти на компаниите “ПЛАМ”.

Адрес:

гр.Дупница, ул.”Хемус” 3, ет.2,

тел:0899 893 612,

email: g.iliev@plamauto.com

Skype: georgi.iliev700

Write a Reply or Comment