НАШИЯТ ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Plamen

ИНЖ. ПЛАМЕН ИВАНОВ

Основател на компаниите в семейство „ПЛАМ“. Управител и собственик на „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД и „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД. Директор на центровете за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД, както и на Центъра за информация и професионално ориентиране към „ПЛАМ“ ЕООД. Всеки член на семейството разчита на неговата грижа, професионален и бизнес съвет в изпълнението на своите задачи.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3, ет.2,
тел: 0888 609 093
email: p.ivanov@plamauto.com
Skype: plam_ivanov
Jorook

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Управител и собственик на „ПЛАМ КОНСУЛТИНГ“ЕООД. Отговаря за международната комуникация на семейството компании „ПЛАМ“.  Отговаря за подготовката, финансирането и изпълнението на европейските проекти и програми на компаниите в семейство „ПЛАМ“, участието им в обществени поръчки и публични договаряния. Организира разработката и изпълнението на маркетинговите и рекламни стратегии на семейството и клиенти на компаниите „ПЛАМ“.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3, ет.2,
тел: 0899 893 612
email: g.iliev@plamauto.com
Skype: georgi.iliev700
Blagoi

БЛАГОЙ СИМЕОНОВ

Управител и собственик на „ПЛАМ“ ЕООД. Отговорник за информационните системи и оборудване, и информационната сигурност в семейството компании „ПЛАМ“.

Адрес: гр.Дупница, ул. "Марков камък"№1,
тел: 0889 335 595
mail: b.simeonov@plamauto.com
Niki

ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отговаря за приемането, изпълнението и проследяването на заявките за транспорт в „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД. Координация на водачите и композициите. Техническо и материално обслужване на компанията

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3, ет.2,
тел: 0882 646 482
email: n.nikolov@plamauto.com
Maria

МАРИЯ ВЕЛКОВА

Административно обслужване на учебните центрове към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД, както и на Центъра за информация и професионално ориентиране към „ПЛАМ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул. "Хемус" 3, ет.2,
тел: 0888 600 461
email: m.velkova@plamauto.com
Bistra

БИСТРА ТАУШАНСКА

Експерт „Европейски програми и проекти“ в „ПЛАМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД. Административно-техническо обслужване на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул. "Хемус" 3, ет.2,
тел: 0888 600 375
email: b.taushanska@plamauto.com
eli

ЕЛИЗАБЕТ АТАНАСОВА

Отговаря за оперативното счетоводно-административно обслужване на компаниите в семейство „ПЛАМ“.

Адрес: гр.Дупница, ул. "Хемус" 3, ет.2,
тел: 0894 555 358
email: e.atanasova@plamauto.com
Skype: plam_consulting
Joro

ГЕОРГИ ХРИСТОВ

Отговорник „Ремонт и сервиз на автомобили“ към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД. Отговаря за услугите за ремонт и поддръжка на автомобили на клиенти. Отговаря за ремонт и поддръжка на автомобилния парк на компаниите в семейство „ПЛАМ“.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3,
тел: 0888 600 539
email: g.hristov@plamauto.com
evgeni

ЕВГЕНИ ИВАНОВ

Координатор „Удостоверения психологическа годност“, „Легализация на документи за професионална компетентност и квалификация“  и „Професионални обучения“ към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД. Методическо осигуряване на Център за професионално информиране и ориентиране към „ПЛАМ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул. Марков камък" 1
тел: 0886 006 260
email: e.ivanov@plamauto.com

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ

иордан

ЙОРДАН ТАУШАНСКИ

Преподавател теория и практика в курсовете за придобиване на свидетелство за управление на МПС в категории С, СЕ, D, DE, както и в курсовете за професионална квалификация от професионални направления „Транспортни услуги“ и „Моторни превозни средства“ на учебните центрове към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД. Експерт технически прегледи и прегледи ППС към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3,
тел: 0885 380 250
email: info@plamauto.com
калин

Инж. КАЛИН БАЛТОВ

Преподавател теория и практика в курсовете за придобиване на свидетелство за управление на МПС в категории А, А1, А2, В, ВЕ, както и в курсовете за професионална квалификация и правоспособност от професионални направления „Транспортни услуги“ и „Моторни превозни средства“ на учебните центрове към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД. Експерт технически прегледи и прегледи ППС към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3,
тел: 0886 908 282
email info@plamauto.com
Владислав

Инж. ВЛАДИСЛАВ ВЕРГИЛОВ

Преподавател теория и практика в курсовете за придобиване на свидетелство за управление на МПС в категории А, А1, А2, В, ВЕ, както и в курсовете за професионална квалификация и правоспособност от професионални направления „Транспортни услуги“ и „Моторни превозни средства“ на учебните центрове към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД. Експерт технически прегледи и прегледи ППС към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3,
тел: 0882 646 472
email: info@plamauto.com
Вергил

ВЕРГИЛ АНДРЕЕВ

Преподавател теория и практика в курсовете за придобиване на свидетелство за управление на МПС в категории А, А1, А2, В, ВЕ към „ПЛАМ“ ЕООД. Експерт технически прегледи и прегледи ППС към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул. "Хемус" 3,
тел: 0889 040 448
email: info@plamauto.com
стефан

СТЕФАН НИКОЛОВ

Преподавател теория и практика в курсовете за придобиване на удостоверение за ADR, управление и съпровождане на МПС при превоз на извънгабаритни товари, за придобиване на професионална правоспособност при превоз на пътници и товари. Консултант превози извънгабаритни и опасни товари, сертифициране на системи за управление на качеството.Отговаря за ежегодната самооценка на качеството на провежданото професионално обучение в учебните центрове към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД. Отговаря за поддържането и вътрешната оценка на  системите за качество на управлението и контрола в компаниите от семейство „ПЛАМ“. 

Адрес: гр.Дупница, ул. "Хемус" 3,
тел: 0894 369 415
email: info@plamauto.com
атанас

АТАНАС НЕШЕВ

Технически експерт и председател комисии за технически прегледи и прегледи ППС към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3,
тел: 0889 661 973
email: sons@plamauto.com
емил

ЕМИЛ АГОНЦЕВ

Преподавател теория и практика в курсовете за придобиване на свидетелство за управление на МПС в категории А, А1, А2, В, ВЕ, както и в курсовете за професионална квалификация и правоспособност от професионални направления „Транспортни услуги“ и „Моторни превозни средства“ на учебните центрове към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД. Експерт технически прегледи и прегледи ППС към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул. "Хемус" 3,
тел: 0888 600 382
email: info@plamauto.com
здравко

ЗДРАВКО ТОДОРОВ

Технически експерт и председател комисии за технически прегледи и прегледи ППС към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3,
тел: 0898 705 371
email: sons@plamauto.com
Николай

НИКОЛАЙ МИРЧЕВ

Диспечер и логистика международни превози „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД за Западна Европа.

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3,
тел: 0888 600 247
email: pljus@plamauto.com

КАСА И ОБСЛУЖВАНЕ КЛИЕНТИ "ПЛАМ И СИНОВЕ" ЕООД

Raika

РАЙКА ТАУШАНСКА

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3, ет.1,
тел: 0888 600 584
email: sons_cpo@plamauto.com
Светлана

СВЕТЛАНА АПОСТОЛОВА

Адрес: гр.Дупница, ул."Хемус" 3, ет.1,
тел: 0888 600 584
email:. sons_cpo@plamauto.com