Приключи самооценката на качеството в центровете за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД

януари 31 2019

Качеството на предлаганото професионално обучение в центровете за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД е добро. Това е заключението от годишните доклади за самооценка на качеството, изготвени от комисиите към двата центъра за професионално обучение. В съответствие с изискванията на Закона за професионално обучение и образование, в срок до 31 януари 2019 година, документите бяха представени в Националната агенция за професионално образование и обучение. Съобразно изискванията на Правилниците за устройството и дейността на центровете, публикуваме резюмета на двата доклада по-долу.