Year: 2019

януари 31 2019

Приключи самооценката на качеството в центровете за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД и “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД

Качеството на предлаганото професионално обучение в центровете за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД и “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД е добро. […]