Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Възможност за безработни и неактивни лица за започване на бизнес.

ноември 04 2018

Центърът за информация и професионално ориентиране към “ПЛАМ” ЕООД и Фондация 3000 стартират през декември 2018 обучения на безработни и неактивни лица за разкриване на собствен бизнес. Преминалите обучението и последващите консултации на разработените бизнес планове ще могат да кандидатстват за финансиране на собствен бизнес по различни програми за насърчаване на предприемачеството. Обученията и консултациите са в изпълнение на проект „Подкрепа за съвременни предприемачи“ BG05M9OP001-1.023-0040-C01 в рамките на процедура „Подкрепа за предприемачество“ BG05M9OP001-1.023 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. За да бъдете допустими за участие в обученията и консулациите след тях, трябва да бъдете:

1. “Неактивно лице” – не работите на трудов договор или договор за управление, не учите никъде и не сте записани като студент или ученик,на възраст до 29 години.
2. Безаработен/безработна на възраст до 29 години, със завършено средно или висше образование.Няма изискване за срок на регистрацията в бюрото по труда.
3. Безработен/безработна на възраст над 29 години. Няма изискване за образование и за срок на регистрацията в бюрото по труда.
Ще има обучения в Дупница, Самоков, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Петрич, Банско, Разлог, Гоце Делчев. Можете да заявите желание за участие на имейл psp_2020@abv.bg
Представител на екипа за управление ще отговори на всички поставени въпроси и ще ви изпрати необходимите документи за записване.

Можете да свалите документите, които са необходими за записване, от приложенията тук: 

Декларация за принадлежност на ЦГ

Karta_uchastnik

 Образец на автобиография 

Въпроси можете да задавате на имейл psp_2020@abv.bg   На този имейл можете да изпратите и попълнените документи.