Анкета за удовлетвореността на обучаеми, партньори и клиенти от обученията в ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД

октомври 16 2018

Настоящата анкета е част от процеса на самооценяване качеството на предоставяното от ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД професионално обучение и обучения по ключови компетентности. Целта му е да получим обективна обратна връзка от всички лица, които по някакъв начин са получили обучение през 2018 година в базите на Центъра в страната. Важно за попълването на анкетата е да имате пред себе си получения документ, удостоверяващ придобитата професионална квалификация, полученото професионално обучение или обучение по ключова комптетентност – с номера му потвърждавате, че наистина сте ползвали услугите ни. Същото важи за участващите работодатели или партньори – необходим им е договора за партньорство или обучение с тях и неговият номер. Ако не можете да посочите валиден номер на съответния документ, анкетата няма да бъде обработвана. Благодарим предварително за отделеното време и внимание на всички участници!