Обучение по 10 нови професии предлага ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД

април 25 2018

Туристическият, балнеоложкият и финансовият браншове в региона вече могат да разчитат на качествено обучение за нужните им специалисти и работници на място. С  допълнение към лицензията си от 23.04.2018 г. Центърът за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД приключи процедурата за признаване на право да извършва обучение за придобиване на професионална квалификация по 10 професии, сред които изпълнители на термални процедури, камериери, пикола, търговски представители, данъчни и митнически посредници, спедитори – логистици, организатори на хотелиерството и оператори на шевни машини. Обучението се извършва по съвременни програми, в модерни учебни и производствени бази. Завършилите съответните курсове ще придобиват втора или трета степен на професионална квалификация, като получават възможност за работа в някои от най-перспективните и добре развиващи се сектори на местната и национална икономика.