ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД със сертификат за качество по ISO 9001:2015

април 03 2017

Сертификат за качество на системата за управление при извършване и удостоверяване на професионално обучение по ISO 9001:2015 получи Центърът за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД. Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT.

Версията ISO 9001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на качеството с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление, както и изменения в изискванията към използването на документи и записи, които стават по-опростени. Основните акценти, на които обръща внимание системата, и които са застъпени в системите за управление на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД, са:
• определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели.
• взаимодействието на организацията с всички възможни заинтересовани страни в нейната сфера на действие.
• подчертано лидерство;
• вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.
Съответствието с изискванията на ISO 9001:2015  свидетелства за съответствие на качеството на обучение предлагано от ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД със стандартите за качество, приети в света.