Висока оценка на качеството на обучение в ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД

февруари 03 2017

Висока оценка на качеството на обучение в ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД даде първият годишен доклад за самооценяване на Центъра. Съгласно Наредба №2/08.09.2015 г. на Министерство на образованието и науката, всички центрове за професионално обучение в страната трябваше да разработят и приложат система от правила и процедури за оценка на качеството на предлаганото от тях професионално обучение. Тази година, ЦПО внесоха в Националната Агенция за професионално обучение и образование първите си доклади за самооценка. Качеството на обучение в ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД получи отлична оценка по показателя за придобиване на професионална квалификация и високи оценки по показателите „Достъп до професионално обучение“ и „Реализация на лицата, придобили професионална квалификация“. Всички подробности по приключилото самооценяване можете да намерите в прикрепеното тук резюме на доклада. PLAM CPO_Report Resume