Month: февруари 2017

февруари 03 2017

Сертификат за качество по ISO 9001:2015 получи Центърът за ППТИ на “ПЛАМ и синове” ЕООД

Системата за управление на Центъра за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства към “ПЛАМ и […]

февруари 03 2017

Качеството на управление в ЦПО към “ПЛАМ и синове” ЕООД със сертификат по ISO 9001:2015

Системата за управление на ЦПО към “ПЛАМ и синове” ЕООД при извършване и удостоверяване на професионалното обучение в центъра е […]