„ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД сертифицира добра дистрибуторска практика

януари 20 2017

„ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД получи сертификати за добра дистрибуторска практика (GDP) при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба на Thermo King PharmaSolutions.

Сертификатите удостоверяват, че хладилните ремаркета на компанията ни отговарят на изискванията в Ръководството за добра дистрибуторска практика (GDP) при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба за прилагане на член 84 и член 85б, параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (Директива 2001/83/ЕО).

Дистрибуцията на едро на лекарствени продукти представлява важна дейност в интегрираното управление на веригата на доставка. Днешната дистрибуторска мрежа за лекарствени продукти става все по-сложна и включва много участници. С Ръководството за GDP се установяват подходящи инструменти за подпомагане на дистрибуторите на едро при изпълнение на дейностите им и за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.

В „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД сме горди, че допринасяме за гарантирания контрол върху дистрибуторската верига и следователно запазване на качеството и целостта на лекарствените продукти.