Качеството на управление на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД отговаря на стандарта ISO 9001:2015

януари 12 2017

Качеството на системите за управление на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД отговаря на стандарта ISO 9001:2015. Сертифицирането на компанията от TUV NORD Bulgaria приключи успешно. ISO 9001:2015 определя изискванията за системата за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт или услуга, съответстващи на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от съответния овластен орган. Компаниите от семейство „ПЛАМ“ се стремят да увеличават удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системите си за управление на качеството, включително – на процесите за непрекъснато подобряване на съответствието с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

До края на този месец ще приключи сертифицирането на стандарта на Центъра за периодични технически прегледи към „ПЛАМ и синове“ ЕООД и на центровете за професионално обучение към „ПЛАМ и синове“ ЕООД и „ПЛАМ“ ЕООД.