Издаваме удостоверение за монтиран катализатор

декември 30 2016

Центърът за технически прегледи и ремонт на МПС към „ПЛАМ и синове“ ЕООД издава удостоверение за монтиран катализатор на превозното средство. Документът е доказателство за екологично съответствие на автомобила и има отношение към размера на данъка за съответното моторно превозно средство, събиран от общината, в която е регистрирано.