Приключи самооценката на качеството в центровете за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД и “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД

Качеството на предлаганото професионално обучение в центровете за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД и “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД е добро. Това е заключението от годишните доклади за самооценка на качеството, изготвени от комисиите към двата центъра за професионално обучение. В съответствие с изискванията на Закона за професионално обучение и образование, в срок до 31 януари 2019 година, документите бяха представени в Националната агенция за професионално образование и обучение. Съобразно изискванията на Правилниците за устройството и дейността на центровете, публикуваме резюмета на двата доклада по-долу.

Какво стана с вас след като завършихте обучението си при нас?

Формата за обратна връзка, която можете да отворите като кликнете върху нея, цели да установи дали след като сте придобили професия и/или ключова компетентност при нас, сте започнали да работите/продължавате да работите по тази професия и/или ползвате придобитата компетентност в работата си. Информацията ни е необходима, за да направим самооценка на качеството на обученията, които Ви предлагаме. Предварително благодарим за отделеното време и споделената информация. 

Анкета за удовлетвореността на обучаеми, работодатели и партньори от обученията в ЦПО към “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД

Анкетата, която можете да попълните като кликнете върху думата, ще ни даде възможност да направим вярна оценка за работата си. За да е валидна, е необходимо да въведете номера на свидетелството, удостоверението или договора. Когато отговорите на въпросите, натиснете бутона “Submit”.

Благодарим за отделеното време и споделеното мнение!

Анкета за удовлетвореността на обучаеми, партньори и клиенти от обученията в ЦПО към “ПЛАМ”ЕООД

Настоящата анкета е част от процеса на самооценяване качеството на предоставяното от ЦПО към “ПЛАМ”ЕООД професионално обучение и обучения по ключови компетентности. Целта му е да получим обективна обратна връзка от всички лица, които по някакъв начин са получили обучение през 2018 година в базите на Центъра в страната. Важно за попълването на анкетата е да имате пред себе си получения документ, удостоверяващ придобитата професионална квалификация, полученото професионално обучение или обучение по ключова комптетентност – с номера му потвърждавате, че наистина сте ползвали услугите ни. Същото важи за участващите работодатели или партньори – необходим им е договора за партньорство или обучение с тях и неговият номер. Ако не можете да посочите валиден номер на съответния документ, анкетата няма да бъде обработвана. Благодарим предварително за отделеното време и внимание на всички участници!

 

Обучение по 10 нови професии предлага ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД

Туристическият, балнеоложкият и финансовият браншове в региона вече могат да разчитат на качествено обучение за нужните им специалисти и работници на място. С  допълнение към лицензията си от 23.04.2018 г. Центърът за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД приключи процедурата за признаване на право да извършва обучение за придобиване на професионална квалификация по 10 професии, сред които изпълнители на термални процедури, камериери, пикола, търговски представители, данъчни и митнически посредници, спедитори – логистици, организатори на хотелиерството и оператори на шевни машини. Обучението се извършва по съвременни програми, в модерни учебни и производствени бази. Завършилите съответните курсове ще придобиват втора или трета степен на професионална квалификация, като получават възможност за работа в някои от най-перспективните и добре развиващи се сектори на местната и национална икономика. 

Обучаваме с ваучери за заети лица

От 15 юни Агенцията по заетостта приема заявление от лица на трудов договор със средно или по-ниско образование за обучение с ваучери. С тях можете да получите обучение по желаната професия и по чужд език или компютър.

Заявленията могат да се подават и дистанционно – по интернет. Всичко, което Ви трябва е имейл и сканирано в pdf-формат копие на диплома за завършено образование и получени свидетелства или удостоверения за квалификация през годините.

Може да разчитате на безплатната помощ на нашите експерти при подготовка на заявленията. Тъй като срокът за прием на заявления обвързан с изчерпването на приема на заявления, времето е ключов фактор. Колкото по-скоро и бързо подадете заявленията си, вероятността да получите ваучер, ако отговаряте на изискванията, е толкова по-голяма.

По всеки въпрос свързан с процедурата получавате безплатна консултация и съдействие на адрес: гр.Дупница, ул. “Хемус”№3, ет.2, кабинет 2.

Центровете за професионално обучение в семейство “ПЛАМ” предлагат обучение по 59 професии, чужди езици и компютри в бази в над 20 града в страната. За град Дупница и региона обученията се провеждат в 2 бази – на улица “Хемус” 3 и на ул.”Марков камък” 1, в 7 модерно оборудвани кабинета и необходимата за съответната професия реална работна среда в базите на бизнес партньорите ни.

Автопаркът на “ПЛАМ ПЛЮС” продължава да расте.

Поредният нов седлови влекач на “Рено”, произведен тази година, се включи в автопарка на “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД днес. 

Само за първите пет месеца на 2017 година, компанията инвестира в 5 нови седлови влекача, произведени за нея от заводите на “Рено” във Франция. Всички автомобили отговарят на стандарта Евро 6 и позволяват да предлагаме висококачествени превозвачески услуги на изключително добри цени по всички дестинации в Европа. 

“ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД ще продължи да инвестира в екологичен, качествен и високотехнологичен автомобилен парк, така че да осигури бързината и ефективността на превозите си,  да гарантира безопасността на хората и опазването на природата. 

ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД със сертификат за качество по ISO 9001:2015

Сертификат за качество на системата за управление при извършване и удостоверяване на професионално обучение по ISO 9001:2015 получи Центърът за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД. Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT.

Версията ISO 9001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на качеството с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление, както и изменения в изискванията към използването на документи и записи, които стават по-опростени. Основните акценти, на които обръща внимание системата, и които са застъпени в системите за управление на ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД, са:
• определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели.
• взаимодействието на организацията с всички възможни заинтересовани страни в нейната сфера на действие.
• подчертано лидерство;
• вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.
Съответствието с изискванията на ISO 9001:2015  свидетелства за съответствие на качеството на обучение предлагано от ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД със стандартите за качество, приети в света.