ЦПО

ЦПО

Центърът за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД притежава лицензия №200812610 / 16.07.2008 на Националната агенция за професионално образование и обучение.Член на Асоциацията за професионално обучение и квалификация.Центърът предоставя обучение по 51 професии от сферите на селското стопанство, администрацията, бизнеса, финансите, застрахователното дело, охраната, икономиката, туризма, хранително-вкусовата промишленост, транспорта, строителството, социалните и здравните дейности, електротехниката и електрониката.
Учебният център притежава разрешително №3006/08.02.2012 на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС в категориите D, A2, A1, CE, A, B, C, BE, разрешително №19/06.01.2010 за за обучение на кандидатите за придобиване на Карта за квалификация на водача, превоз на пътници и товари, Разрешение № 112/04.02.2013 за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари, както и разрешително № 1117/17.06.2014 на МВР за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения.
ЦПО „ПЛАМ“ ЕООД е регистриран от Комисията за защита на личните данни администратор с Удостоверение №414312/11.05.2015.
Центърът разполага с 2 учебни сгради – на ул.“Хемус“№3 и ул.“Марков камък“№1 в гр.Дупница, 5 учебни кабинета за теоретични занимания, един от които – оборудван с 15 компютърни конфигурации.

През 2016 година, „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД лицензира Център за професионално обучение №2016121312 / 27.07.2016 на Националната агенция за професионално образование и обучение. Центърът предлага обучение по 10 професии в сферата на икономиката, здравеопазването, селското стопанство и автомобилния транспорт. ЦПО „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД е единственият център за професионално обучение в Югозападна България, в който можете да получите обучение по професията „Парамедик“ – втора и трета степен на професионална квалификация. Центърът разполага с учебно-адимнистративна сграда на ул.“Хемус“№3 в гр.Дупница, необходимият брой учебни кабинети за теоретични обучения.
ЦПО „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД е регистриран от Комисията за защита на личните данни администратор с Удостоверение №412625/11.05.2015.

И двата учебни центъра работят в мрежа от партньорски споразумение с над 20 компании от браншовете, в които предлагат своите обучения, така че обучаемите да имат възможност за практически обучения и производствена практика в реална работна среда.