ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

Удостоверение за компетентност на водачи на превозни средства за превоз на извънгабаритни товари.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението включва теоретичен и практически модул. Теоретичните занимания обхващат 40 учебни часа. Практическите занятия се провеждат на учебна площадка – 4 учебни часа и по пътища в населени и извън населени места – 12 учебни часа.
1. Теоретичното обучение е свързано с усвояването на знания за действащите условия и разпоредби за превоз на извънгабаритни товари, поведение на МПС при превоз на извънгабаритни товари, правила за безопасност, възможни опасности при превоз на извънгарабитни товари и особености на укрепването/обезопасяването им.
2. Практическото обучение е свързано с опознаване поведението на моторното превозно средство при превоз на извънгабаритни товари.

ИЗПИТИ:

 1. Теоретичен изпит – тест. Тестът се състои от 15 въпроса. За да преминете изпита, не трябва да допускате повече от 4 грешки.
 2. Практически изпит. Практическият изпит се състои от две фази: изпит на учебна площадка и изпит на път в населено и/или извън населено място. За да бъдат допуснати до втарата фаза, кандидатите трябва да преминат успешно изпита на учебна площадка. Кандидатите не трябва да допускат грешка, за да преминат успешно изпита.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 27 години.
 2. Завършено средно образование.
 3. Свидетелство за управление на МПС категория C+E.
 4. Активен доказан стаж на водача в категория С+Е – минимум 3 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Копие от лична карта.
 2. Копие от диплома за средно образование.
 3. Копие от трудова книжка.
 4. Копие свидетелството управление МПС и контролния талон към него.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса теоретичен изпит: 65 лв.
Такса практически изпит на учебна площадка: 65 лв.
Такса практически изпит в реални условия: 65 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

ПРИДРУЖАВАНЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

Удостоверение за компетентност на водачи на превозни средства, придружаващи превоза на извънгабаритни товари.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 30 учебни часа. Теоретичният модул е 24 учебни часа по темите: Специфика при превоз на извънгабаритни товари, Поведение на МПС при превоз на извънгабаритни товари, Правила за безопасност, Потенциални опасности при превоз на извънгабаритни товари, Специфика при укрепването на извънгабаритни товари, Специфика при пилотиране/придружаване на извъгабаритни товари, Методи за подсигураване безопасността на движението при превоза на такива товари.
Практическият модул обхваща 6 учебни часа – симулационно обучение за поведение на МПС при превоз на извънгабаритни товари, особености при пилотиране/придружаване на извъгабаритни товари и методите за подсигураване безопасността на движението при превоза на такива товари.

ИЗПИТИ:

 1. Тест от 15 въпроса по теория. За да преминете изпита е необходимо да не допускате повече от 4 грешни отговора.
 2. Решаване на 2 казуса. За да преминете изпита е необходимо да получите „да“ на решенията и по двата казуса.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 23 години.
 2. Завършено средно образование.
 3. Свидетелство за управление на МПС категория В.
 4. Минимален стаж на водача в категория В – 5 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Копие от лична карта.
 2. Копие от диплома за средно образование.
 3. Копие от трудова книжка.
 4. Копие свидетелството управление МПС и контролния талон към него.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса теоретичен изпит: 65 лв.
Такса практически изпит: 90 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.